letitia

Letitia Harmon

Direktè politik ak rechèch

Letitia Harmon se Direktè Politik ak Rechèch. Li te gradye nan University of Washington e li te kòmanse travay sou politik prevansyon vyolans ki baze sou sèks nan peyi Zend, Kowet, ak Kenya. Depi lè sa a, li te travay kòm yon konsiltan pou pwojè Depatman Jistis, ki gen ladan Gwoup Travay Prezidan Obama a sou Polisye 21yèm Syèk, yon Konsiltan Entènasyonal Dwa Moun, ak yon Analis Politik Dwa Sivil nan nivo entènasyonal, federal ak eta. Anvan li te rantre nan Florida Rising, li te sèvi kòm Direktè Règleman ACLU nan Kansas.