Opòtinite karyè

Nou bay opòtinite egal pou moun yo grandi, tou de pèsonèlman ak pwofesyonèl. Antre nan fanmi an Florida Rising yo epi yo dwe nan kè a nan kanpay pou pou genyen jistis pou kominote nou yo.

Ouvèti travay

Direktè Kominikasyon Eta a

Nan tout eta a
Poste: MonMon-JunJun-202220222022
Direktè Kominikasyon Eta a pral responsab pou dirije inisyativ direksyon estratejik yo ak planifikasyon, kowòdinasyon ak jesyon pwogram maketing, relasyon piblik ak kominikasyon estratejik entegre Florida Rising yo. Direktè Kominikasyon nan tout Eta a pral travay ni ak elektè ekstèn ni entèn yo pou tout tan atikile FL...

Direktè Rejyonal Florid Santral

Orlando, FL (Orange)
Poste: MonMon-May-202220222022
Direktè Rejyonal Florid Santral la responsab pou angaje manm yo nan kanpay politik ak ki baze sou pwoblèm ak sipèvize pwoblèm k ap kontinye. Kanpay pou òganizasyon yo, ki gen ladan Justice on EveryBlock Housing Campaign ak Chanjman Klima travay ak kanpe ak dwa fanm ak fanmi, LGTBQI pami lòt moun. Yo...

Manadjè Relasyon Donatè

Nan tout eta a
Afiche: ThuThu-May-202220222022
Manadjè Relasyon Donatè a responsab idantifikasyon, kiltivasyon, demann, ak pwosesis jesyon pou donatè endividyèl yo. Yo pral jere yon pòtfolyo solid pou devlope relasyon donatè atravè divès kalite revni ki gen ladan kanmarad kanmarad, twazyèm pati, kanpay sou entènèt, ak evènman yo. Yo pral responsab pou kenbe regilye...

Kanpay Jistis Klima

Nan tout eta a
Afiche: Mardi-Mai-202220222022
Moun k ap fè kanpay jistis klimatik la pral responsab tou pou mennen aplikasyon yon kanpay jistis klimatik entèseksyon nan tout eta a an kowòdinasyon etwat ak Ekip Òganizasyon, Defans, Politik ak Kanpay Florida Rising. Moun k ap fè kanpay Jistis Klima a pral konsantre sou bati pouvwa atravè bati kowalisyon, defans politik, naratif...

Òganizatè Konte Leon

Tallahassee, FL (Leon/Gadsden)
Afiche: Mardi-Mai-202220222022
Florida Rising ap chèche yon Òganizatè ki gen eksperyans ki vle bati ak ranfòse baz la nan kominote majinalize nan Konte atravè Florid. Òganizatè a responsab pou mete ann aplikasyon plan pou angaje elektè yo nan aktivite, evènman, fòmasyon, ak devlopman kapasite nan Florida Rising. Òganizatè Konte a pral...

Manadjè Inisyativ Demokrasi

Nan tout eta a
Afiche: vendri-avril-202220222022
Manadjè Inisyativ Demokrasi a pral responsab pou dirije aplikasyon yon kanpay dwa vòt entèseksyon nan tout eta a an kowòdinasyon etwat ak Ekip Òganizasyon, Defans, Politik ak Kanpay Florida Rising. Manadjè Inisyativ Demokrasi a pral konsantre sou bati pouvwa atravè devlopman manm-lidè, bati kowalisyon, defans politik,...

Òganizatè Konte Orange

Orlando, FL (Orange)
Poste: Thu-AprApr-202220222022
Florida Rising ap chèche yon Òganizatè ki gen eksperyans ki vle bati ak ranfòse baz la nan kominote majinalize nan Konte atravè Florid. Òganizatè a responsab pou mete ann aplikasyon plan pou angaje elektè yo nan aktivite, evènman, fòmasyon, ak devlopman kapasite nan Florida Rising. Òganizatè Konte a pral...

Òganizatè prensipal Hillsborough County

Tampa, FL (Hillsborough)
Afiche: Mardi-MarMar-202220222022
Florida Rising ap chèche yon Òganizatè dirijan ki gen eksperyans ki vle bati ak ranfòse baz la nan kominote majinalize nan Konte atravè Florid. Òganizatè Plon an responsab pou mete ann aplikasyon plan pou angaje elektè yo nan aktivite, evènman, fòmasyon ak fòmasyon nan Florida Rising. Konte a...

Asistan devlopman

Nan tout eta a
Afiche: WedWed-MarMar-202220222022
Florida Rising ap chèche yon Asistan Devlopman ki bay sipò administratif Ekip Devlopman k ap travay pou avanse misyon Florida Rising nan asire finansman dirab pou travay òganizasyon an. Espesyalis la pral sipèvize tout pwosesis administratif ki an plas pou jere relasyon moun ki gen fon òganizasyon an. Sa a...

Manadjè Relasyon Fondasyon

Nan tout eta a
Afiche: WedWed-MarMar-202220222022
Manadjè Relasyon Fondasyon an responsab pou kreyasyon ak jesyon yon plan estratejik ki byen kowòdone pou idantifye, kiltive, mande, epi jwenn sipò nan men fondasyon yo ak lòt sous revni enstitisyonèl yo. Travay an kolaborasyon ak Direktè Adjwen Devlopman an ak Direktè Devlopman an,...

Direktè Done

Nan tout eta a
Poste: Thu-FebFeb-202220222022
Direktè Done a pral responsab pou itilizasyon ak antretyen enfòmasyon chak jou nan sistèm done FL Rising yo (Voter Activation Network (VAN), EveryAction, NationBuilder, Tableau) ak pwogram teren yo. Direktè Done a pral bay sipò teknik ak fòmasyon pou manm ekip parèy yo pou sipòte FL...

Òganizatè dijital

Miami, FL (Miami-Dade), Tampa, FL (Hillsborough), Jacksonville, FL (Duval)
Afiche: WedWed-JanJan-202220222022
Òganizatè Dijital la responsab pou ede Manadjè Dijital la egzekite travay chak jou ki asosye ak sipèvizyon efò medya dijital Florida Rising, ki gen ladan sitwèb ak platfòm ki gen ladan men ki pa limite a Facebook, Instagram, ak Twitter. Li/yo responsab pou kreye ak...

Kanpay Jistis Lojman

Nan tout eta a
Poste: Thu-SepSep-202120212021
Moun k ap fè kanpay Jistis Lojman an pral responsab tou pou dirije aplikasyon yon kanpay jistis lojman entèseksyon nan tout eta a an kowòdinasyon etwat ak Ekip Òganizasyon ak Kanpay Florida Rising. Moun k ap fè kanpay Jistis Lojman an pral konsantre sou bati pouvwa lokatè yo atravè bati kowalisyon, defans politik, chanjman naratif,...

Grant ekriven

Nan tout eta a
Afiche: Mardi-SepSep-202120212021
Grant Writer la pral responsab pou ekri pwopozisyon pou tou de revni jeneral operasyon ak pwojè pwogram ki sipòte misyon ak vizyon òganizasyon an. Grant Writer la pral responsab pou soumèt rapò egzat ak alè pou tout sibvansyon nouvo ak ki deja egziste. Sa a...