BÒ ANNONS OPTION 1

ANNONS BAR OPSYON 2

ANNONS BAR OPSYON 2

Opòtinite karyè

Nou bay opòtinite egal pou moun yo grandi, tou de pèsonèlman ak pwofesyonèl. Antre nan fanmi an Florida Rising yo epi yo dwe nan kè a nan kanpay pou pou genyen jistis pou kominote nou yo.

Ouvèti travay

Direktè sikonskripsyon Latinx

Nan tout eta a
Poste: Mardi-Novanm-202320232023
Direktè Sikonskripsyon Latinx la pral travay nan kominote yo atravè eta a ak entèn pou idantifye ak estrateji sou kanpay kle, eleksyon, ak pwoblèm lejislatif ki dirèkteman ak endirèkteman afekte sikonskripsyon Latinx nan Florid yo. Yo pral rapòte dirèkteman bay Direktè Kanpay yo....

Òganizatè Palm Beach

Palm Beach, FL (Palm Beach)
Poste: Mardi-Novanm-202320232023
Florida Rising ap chèche yon Òganizatè ki vle bati ak ranfòse baz la nan kominote majinalize nan konte atravè Florid. Òganizatè a responsab pou mete ann aplikasyon plan pou angaje elektè yo nan aktivite, evènman, fòmasyon, ak devlopman kapasite nan Florida Rising. Òganizatè Konte a pral...

Direktè Kominikasyon Eta a

Nan tout eta a
Poste: Mardi-Novanm-202320232023
Direktè Kominikasyon Eta a pral responsab pou dirije inisyativ direksyon estratejik yo ak planifikasyon, kowòdinasyon ak jesyon pwogram maketing, relasyon piblik ak kominikasyon estratejik entegre Florida Rising yo. Direktè Kominikasyon nan tout Eta a pral travay ni ak elektè ekstèn ni entèn yo pou tout tan atikile FL...

Òganizatè Miami

Miami, FL (Miami-Dade)
Poste: MonMon-NovNov-202320232023
Florida Rising ap chèche yon Òganizatè ki vle bati ak ranfòse baz la nan kominote majinalize nan konte atravè Florid. Òganizatè a responsab pou mete ann aplikasyon plan pou angaje elektè yo nan aktivite, evènman, fòmasyon, ak devlopman kapasite nan Florida Rising. Òganizatè Konte a pral...

Administratè Resous Imèn

Miami, FL (Miami-Dade), Orlando, FL (Orange)
Poste: Mardi-Août-202320232023
Administratè Resous Imèn yo responsab pou sipòte travay depatman HR la, tankou bay òganizasyon, rasyonalize pwosesis ak fonksyon depatmantal yo, ak devwa administratif yo. Responsablite Administratè HR yo asire maksimòm efikasite, efikasite ak pwodiksyon pou Depatman HR....

Òganizatè Konte Seminole

Altamonte Springs, FL (Seminole)
Poste: Mardi-Jul-Jul-202320232023
Florida Rising ap chèche yon Òganizatè ki vle bati ak ranfòse baz la nan kominote majinalize nan konte atravè Florid. Òganizatè a responsab pou mete ann aplikasyon plan pou angaje elektè yo nan aktivite, evènman, fòmasyon, ak devlopman kapasite nan Florida Rising. Òganizatè Konte a pral...

Koòdonatè Pwogram Field

Orlando, FL (Orange)
Poste: MonMon-JulJul-202320232023
Koòdonatè Pwogram Teren an pral travay dirèkteman pou sipòte Direktè Senior Estrateji a administrativman epi sipòte "Ekip Field" yo avèk kominikasyon ak bezwen operasyonèl ak priyorite pwogram yo. Yo pral travay pou bay pwosesis planifikasyon lis ak kominikasyon ant depatman yo, ansanm ak patnè ekstèn,...