Reveye Mèkredi!

Poukisa kounye a?

Reveye Mèkredi! se yon efò odasyeu ki santre sou moun ak estrateji medya dijital, ki fèt pou demonte ajanda rayisman Ron DeSantis, diskou ki menase lavi yo ak politik, politik ak pratik anti-Ameriken ki eseye dezumanize kò nwa, imigran, fanm, timoun ki gen laj lekòl. ak manm kominote LGBTQIA+ la. Nou la pou entewonp tirani; elimine fakis; epi reklame ak pwoklame pouvwa kolektivis ak demokrasi reprezantan. Atravè selebre otodetèminasyon kolektif nou an ak pwomès yon demokrasi milti-rasyal, nou avanse ak mesaj ke Florid se yon plas kote libète ak reveye ap viv. 

Rejwenn nou chak Mèkredi pandan sesyon lejislatif Florid la; 8 mas 2023 jiska 10 me 2023 pandan n ap leve, pwoteje ak selebre moun ki te vin anvan nou yo; moun ki kanpe bò kote nou; ak moun ki gen pou vini yo. Ansanm pral sispann avansman pwofitè antrepriz yo, pyon politik, ofisyèl piblik ki te achte yo ak ideyoloji danjere k ap soufri nan eta nou an. 

Join nou an pèsòn ak sou entènèt nan misyon inplakabl nou an fòme yon Florid pou tout moun. Ansanm, nou leve!

#StayWoke: Yon analiz istorik mo "Woke"​

Patisipe!

Siyen Petisyon an

Siyen petisyon an nan efò pou pwoteje demokrasi nou an ak demonte eksantrik Ron DeSantis ak ajanda ideolojik Ekstrèm dwat la!

Antre nan Kanpay Digital la

Sonnen alam sou Ron DeSantis lè w telechaje foto yon liv ki entèdi, epi itilize hashtag yo: #STAYWOKEFLORIDA #FloridaLivesinUs #FreedomLivesHere #WakeUpWednesdays on Facebook, Twitter epi Instagram

Koute Playlist nou an

"Mèt Pwofesè", Erykah Badu 

"Mississippi Bondye fou", Nina Simone 

 "Anacaona", Fania All-Stars 

"Aguanile", Hector Lavoe 

"Umi di", Mos Def 

"Mwen Leve/Rete Reveye", Ochun 

"Pa pè moun", Fela Kuti 

"RedBone", Timoun Gambino

"Di li byen fò - mwen nwa e mwen fyè", James Brown 

"Koulè", Puma Nwa 

"Leve, kanpe", Bob Marley ak Wailers yo

"Dodinin", Leyla McCalla

"Me Gritaron Negra!", Victoria Santa Cruz

"Madri", Daymé Arocena

"Dey", Toto Bissainthe

"Kenbe tèt ou leve", Tupac Shakur 

"Konbat pouvwa a", ènmi piblik 

"Ale di li sou mòn lan", Fannie Lou Hamer