Òganizatè Konte Duval

Florida Rising ap chèche yon Òganizatè ki vle bati ak ranfòse baz la nan kominote majinalize nan konte atravè Florid. Òganizatè a responsab pou mete ann aplikasyon plan pou angaje elektè yo nan aktivite, evènman, fòmasyon, ak devlopman kapasite nan Florida Rising. Òganizatè Konte a pral responsab pou ede nan devlopman ak aplikasyon pwogram bilding baz ak kanpay kominotè. Responsab la pral ede nan enplemante modèl òganizasyon Florida Rising ki santre sou devlopman lidè de baz yo. Pozisyon sa a rapòte bay Òganizatè dirijan rejyonal la.

Nan mitan yon Ijans Lojman, Jij Pèmèt Mezi Estabilizasyon Lwaye yo ale nan Bilten vòt la.

Joint Statement from Central Florida Jobs with Justice, Florida Rising, Hablamos Español Florida, 1199 SEIU ak UNITE HERE 737 ORLANDO, Fla. – Jodi a, yon jij Orange County te pran pozisyon ak fanmi Florid yo pou pèmèt yon mezi estabilizasyon pri lwaye ale nan bilten vòt Novanm nan. . Defansè yo te selebre desizyon an konpreyansyon ke tout moun merite aksè a san danje, abòdab [...]