andrea

Andrea Mercado

Direktè Egzekitif

Andrea Cristina Mercado se pitit fi imigran Sid Ameriken yo e manman de pitit nan Sid Eta Florid la ap travay sou pwoblèm ras, sèks ak ekite ekonomik depi 20 ane e yo rekonèt li pou travay li ki mennen nan New Florida Majority, ki ko-fondatè Travayè Domestik Nasyonal. Alliance, ki prezide We Belong Together, yon inisyativ nasyonal pou dwa imigran e ki bati Mujeres Unidas y Activas (MUA) ki baze nan Zòn San Francisco. Li pale anglè, panyòl ak pòtigè.