Paj Web envite IP estatistik kòd

Florida Rising mande Senatè Rubio ak Scott pou yo vote WI sou Lwa Respè pou Maryaj

“Apre yo te ranvèse Roe v. Wade, anpil nan nou ap viv nan pè pèdi dwa moun debaz nou yo. Kò nou, maryaj nou, fanmi nou ak dwa nou genyen pou nou vin moun nou ye anba atak dirèk. 

Kounye a, Nou prezante yon opòtinite inik pou kodifye egalite maryaj yon fwa pou tout. Nou ankouraje Senatè nou yo pou yo vote "Wi" sou Lwa Respè pou Maryaj...