Paj Web envite IP estatistik kòd

Kominote koulè yo kriye lavi yo pèdi apre plizyè fiziyad mas atravè Amerik la

FLORID–An repons a fiziyad mas ki te fèt pandan wikenn nan, Moné Holder, Direktè Senior Defans ak Pwogram nan Florida Rising, te fè deklarasyon sa a: “Kominote koulè atravè nasyon an ap kriye lavi yo pèdi wikenn ki sot pase a nan zak trajik. nan vyolans zam. Yon nèg ame sipremasis blan te louvri tire nan yon makèt [...]