Sheena Rolle

Direktè Senior nan estrateji

Sheena Rolle se yon pitit Bondye ak yon pitit mouvman an. 

Kòm pitit fi yon pastè ak yon prezidan sendika, lafwa li te toujou fizyone ak lide nan yon mond jis. 

Li se yon ko-fondatè Organize Florida epi li sèvi kòm Direktè Senior nan Estrateji nan Florida Rising. 

Li te konekte ak moun nan yon nivo eta, lokal, nasyonal ak entènasyonal pou prèske 20 ane kòm yon òganizatè kominotè, oratè, stratèj, ak minis. 

Kòm yon lidè lokal ak mondyal ak elèv k ap aprann, li te etidye ak vwayaje nan tout Ewòp, Lafrik, Amerik di Sid, Karayib la ak Amerik di Nò. Dedye a plis pwofondman etidye Pawòl Bondye a ak koneksyon li nan mond jodi a, Minis Rolle ap kreye nouvo fason enteresan pou sèvi nan kafou Lafwa, Gerizon ak Jistis. Li se yon minis ki gen lisans nan Legliz Batis Ameriken an.

Sheena gen yon diplòm bakaloreya nan Syans Politik ak Angle nan Florida Agricultural & Mechanical University ak yon MDiv. soti nan Princeton Theological Seminary.