Paj Web envite IP estatistik kòd

Florida Rising reponn a tire sou sipremasis blan nan Jacksonville, FL

An repons a trajedi ki te fèt nan Jacksonville yè apremidi samdi 26 out la – Moné Holder, Direktè Senior Defans ak Pwogram pou Florida Rising, te pibliye deklarasyon sa a: Pandan administrasyon DeSantis la, gwoup sipremasi blan yo souvan demontre rayisman yo san yo pa gen okenn. kondanasyon Gouvènè a oswa alye li yo. Kisa ki te pase nan Jacksonville, [...]

Floridyen yo pwomèt pou yo pouse pandan tout ane a pou libète reyèl, kanpe anfas ekstrèm DeSantis.

Represyon votè yo ak dezenfòmasyon yo te genyen an 2022, Òganizasyon Kominotè solid pral asire ke Florid yo jwenn lidè ak solisyon reyèl an 2024 11/08/2022 Florid Kòm rezilta yo ap montre yon devan GOP nan kous pi gwo tikè nan Florid, Andrea Mercado, direktè egzekitif Florida Rising, pi gwo òganizasyon angajman sivik eta a te pibliye sa ki annapre yo: “GOP Florid ap demontre ke li […]

Charlie Crist se yon chwa klè pou tout Floridyen apre deba Gouvènè

DeSantis twò ekstrèm pou Florid. Anbisyon li fè mal pou Fanmi Florid yo FLORID– Sèl deba aswè a ant Gouvènè Ron Desantis ak Manm Kongrè Charlie Crist, te konfime sa Florid yo te bezwen tande anvan yo vote pou pwochen chwa lidèchip Florid la. Ak vòt bonè kòmanse jodi a, toujou dè milye de votè yo pa gen aksè akòz […]

Nan mitan yon Ijans Lojman, Jij Pèmèt Mezi Estabilizasyon Lwaye yo ale nan Bilten vòt la.

Joint Statement from Central Florida Jobs with Justice, Florida Rising, Hablamos Español Florida, 1199 SEIU ak UNITE HERE 737 ORLANDO, Fla. – Jodi a, yon jij Orange County te pran pozisyon ak fanmi Florid yo pou pèmèt yon mezi estabilizasyon pri lwaye ale nan bilten vòt Novanm nan. . Defansè yo te selebre desizyon an konpreyansyon ke tout moun merite aksè a san danje, abòdab [...]

Florida Rising andose 57 kandida nan 13 konte pou eleksyon jeneral nan Novanm nan

Apre li te genyen apwobasyon 80% nan Primè, gwoup angajman sivik prepare pou mobilize votè yo sou yon platfòm pou bese pri lwaye, amelyore edikasyon, ak pwoteje desizyon swen sante prive ki enkli avòtman. FLORID- Apre 80% kandida Primè li yo ki te apwouve yo te ranpòte e li te ale nan eleksyon jeneral yo, Florida Rising te anonse nouvo 57 kandida li yo nan […]