Paj Web envite IP estatistik kòd

Andrea Cristina Mercado

Andrea Cristina Mercado (li/li/ella), Direktè Egzekitif Florida Rising, dirije pwogram angajman sivik echèl, ak kanpay estratejik ki santre kominote Nwa ak Brown yo. Florida Rising se rezilta fizyon New Florida Majority ak Organize Florida. Sou lidèchip li, New Florida Majority te anrejistre plis pase 150,000 Floridyen pou vote. Pitit fi imigran ki soti nan [...]

Moné Holder

Moné Holder (li/li) se Direktè Senior nan Defans ak Pwogram nan Florida Rising. Moné te dirije òganizasyon an nan batay pou dwa vòt nan nivo lokal, leta ak nasyonal epi devlope estrateji pou konstwi pouvwa politik Nwa nan eta a. Moné gen plis pase yon deseni eksperyans politik ki soti nan travay li [...]

Chevalier Lovett

Chevalier Lovett (li/li, yo/yo) ak fyète sèvi kòm ofisye anchèf operasyon pou Florida Rising. Li te fèt ak grandi nan istorik West Side Winter Park, FL - Chevalier te pase plis pase 15 ane nan pozisyon lidèchip wo nan wòl lokal ak nasyonal nan sektè san bi likratif la ki gen ladann pozisyon ak YMCA, City Year [...]

Sheena Rolle

Sheena Rolle (li/li) se yon pitit Bondye ak yon pitit mouvman an. Kòm pitit fi yon pastè ak yon prezidan sendika, lafwa li te toujou fizyone ak lide nan yon mond jis. Li se yon ko-fondatè Organize Now (ki te grandi nan Organize Florida) epi li sèvi kòm Direktè Senior nan [...]

Victricia Simmons

Victricia Simmons (li) ap sèvi kounye a kòm Chèf Estaf nan Florida Rising kote li jere depatman Devlopman, Finans ak Resous Imèn. Victricia se yon natif natal Miami ki te gradye Magna Cum Laude ak yon Lisans nan Jesyon Swen Sante nan Florida A&M University an 2009, epi li te kontinye jwenn yon Mèt nan Administrasyon Piblik [...]