Paj Web envite IP estatistik kòd

Florida Rising mande Senatè Rubio ak Scott pou yo vote WI sou Lwa Respè pou Maryaj

An atandan yon vòt Sena sou Lwa Respè pou Maryaj, yon deklarasyon ki soti nan Chevalier Lovett, Ofisye anchèf nan Florida Rising te fè deklarasyon sa a:

“Apre yo te ranvèse Roe v. Wade, anpil nan nou ap viv nan pè pèdi dwa moun debaz nou yo. Kò nou, maryaj nou, fanmi nou ak dwa nou genyen pou nou vin moun nou ye anba atak dirèk. 

Kounye a, Nou prezante yon opòtinite inik pou kodifye egalite maryaj yon fwa pou tout. Nou ankouraje Senatè nou yo pou yo vote "Wi" sou Lwa Respè pou Maryaj.

Egzistans nou pa ouvè pou deba. Kominote LGBTQIA+ merite pwoteksyon ak rekonesans. Devwa Scott ak Rubio se reprezante tout elektè yo e sa gen ladann Floridyen yo ki menase lavi ak lanmou apre desizyon Tribinal Siprèm lan te pran sou Roe v. Wade.

Vòt Rubio ak Scott sou Lwa Respè pou Maryaj yo pral yon moman defini pou karyè yo. N ap gade pou wè si yo reprezante tout Floridyen ak libète nou pou renmen oswa si yo reprezante esklizyon, diskriminasyon ak menas k ap grandi pou nou vin yon eta kote nou tout ka pwospere.”

###