Paj Web envite IP estatistik kòd
Dwight Bullard

Dwight Bullard

Konseye Politik Senior

Dwight M. Bullard se Konseye Politik Senior nan Florida Rising. Dirijan òganizasyon an pote edikasyon politik ak konsyantizasyon nan kominote ki pa gen ase sèvis e souvan majinalize, li leve moun nan yon fason ki fè yo mèt pwòp desten yo.

An 2008, li te prete sèman kòm reprezantan Distri 118 epi li te reeli answit. An 2012, Senatè Bullard te eli nan Sena Florid la, kote li te sèvi kòm Vis Prezidan komite Transpò ak Agrikilti. Li rezève manm nan Club Democrats of South Dade, Ron Brown Democratic Caucus, 100 Black Men of South Florida, ak anpil lòt òganizasyon.