Paj Web envite IP estatistik kòd

Moné Holder

Direktè Sr nan Defans ak Pwogram

Moné Holder (li/li) se Direktè Senior nan Defans ak Pwogram nan Florida Rising. Moné te dirije òganizasyon an nan batay pou dwa vòt nan nivo lokal, leta ak nasyonal epi devlope estrateji pou konstwi pouvwa politik Nwa nan eta a. Moné gen plis pase yon deseni eksperyans politik ki soti nan travay li nan biwo Demokratik Chanm Reprezantan Florid la, ak kòm yon anplwaye nan House of Florida ak Sena a.

Moné gradye Magna Cum Laude nan Inivèsite Agrikòl ak Mekanik Florid ak yon Mèt nan Administrasyon Piblik ak yon Lisans Syans nan Syans Politik. Li sèvi kòm Vis Prezidan ak manm Konsèy Direktè pou Friends In Need Children's Center (FINCC), ak manm Konsèy Administrasyon READ USA ak Komite Politik At-The-Table.

Moné se yon manm Jacksonville Chapter nan Jack & Jill of America Inc., kote li sèvi kòm Prezidan Lejislatif la epi li se yon manm Alpha Kappa Alpha Sorority, Incorporated. Moné te prete vwa li bay medya entènasyonal, eta ak lokal tankou New York Times, Marie Claire Magazine, The Economist, Newsweek, The Guardian, Miami Herald, Florida Politics, The Florida-Times Union, ak Jacksonville Free Press.